ZTK GVG

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice

AMK V-MAX

Cilj:

Ciljevi AUTOMODELARSKOG KLUBA „v-MAX su: zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti, razvitak i promicanje automodelarstva, kao jedinstvene grane tehničke kulture koja objedinjava, razvija i unapređuje više različitih tehničkih znanosti i vještina u jednu akraktivnu i zahtjevnu disciplinu, te promicanje svekolike djelatnosti tehničke kulture, zastupanje i zaštiita vlastitih interesa, interesa članova i nihovih članova u udrugama u koje je udružena i pred ovlaštenim državnim tijelima, stvaranje uvjeta izvedbe i ostvarivanje programa Udruge u Gradu Velika Gorica, Zagrebačkoj županiji i Republici Hrvatskoj, znanstveno i tehničko opismjenjavanje, tehnički odgoj i obrazovanje,izražavanje stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose darovite djece s posebnim potrebama, doprinošenje općem prihvaćanju znanstvenih, tehničkih i tehnoloških stečevina i zalaganju za njihovu stvaralačku primjenu po mjeri zakona održivog razvitka, dobrobiti i čovjeka dostojnog života, (kvalitete života), visoko vrednovanje postignuća stvaralaca u tehničkoj kulturi, promicanje i unapređenje stručnog rada i osposobljavanje djelatnika u tehničkoj kulturi i inovatora, promicanje postignuća udruga, stvaralaca i inovatora u Županiji, u zemlji i svijetu, njegovanje duha zajedništva, vrijednosti, međusobnog natjecanja i poštivanja pravila neprofesionalnog tehničkog stvaralaštva, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, prijenosu i razvijanju znanja, suradnje i prijateljstva ljudi neovisno o dobi, spolu, rasi, nacionalnosti, klasnoj, vjerskoj i političkoj pripadnosti i svjetonazoru, podizanje sposobnosti za zaštitu RH, primjenom specifičnih znanja i vještina kojima se bavi udruga, sudjelovanje članova u humanitarnim, edukativnim, ekološkim i drugim akcijama.

Područja djelovanja
Djelatnosti AUTOMODELARSKOG KLUBA „v-MAX“ su poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti tehničke kulture, uključujući izradu programa svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velika Gorica, usklađivanje aktivnosti članova iz članka 3.ovoga statuta radi svekolikog razvitka tehničke kulture i postizanja ciljeva Udruge i zajedničkih potreba i interesa članova, izvedba programa javnih potreba Grada Velike Gorice u tehničkoj kulturi, a posebice izvanškolskog tehničkog, tehnološkog i informatičkog pouka radi stjecanja znanja i umijeća i njegovanja stvaralaštva djece i mladeži, te popularizacija znanosti i tehnike, skrb o unapređivanju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika tehničke kulture, promicanje dostignuća u tehničkoj kulturi, obavljanje društvenih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom i temeljem odluka svojih tijela, te rješavanje ostalih pitanja sukladno zakonu i programima aktivnosti koje predlažu Hrvatska udruga tehničke kulture i Udruga tehničke kulture Zagrebačke županije. Zakona o trgovini.

Statut 

Službeni podaci sa registra udruga:

Registarski broj: 01001200

OIB : 94602732305

Naziv: AUTOMODELARSKI KLUB “v – MAX”

Skraćeni naziv : AMK v-maX

Sjedište: Slavka Kolara 23, Velika Gorica

Tel: 098 202 027, www.v-max.hr

Datum osnivačke skupštine: 30.10.2000

Datum upisa : 7.12.2000

Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014): DA

Status: AKTIVNA

Račun: 2360000-1101398590

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Ante Dujić, predsjednik

Anita Robinić, tajnik

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice © 2018 Frontier Theme