ZTK GVG

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice

OTK Turopolje

Cilj:

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja, sakupljanja, očuvanja
svih vrsta cestovnih vozila kako bi se spriječilo njihovo propadanje i uništavanje,
a u cilju predstavljanja kao baštine tehničke kulture na području Zagrebačke
županije.
Ciljevi kluba su da njeguje i razvija čuvanje i obnavljanje svih vrsta cestovnih
vozila kako bi se spriječilo njihovo propadanje i uništavanje, te unaprijedila
zaštita okoliša.
Klub sukladno ciljevima djeluje na području tehničke kulture.

Djelatnosti Kluba su:
− organiziranje svih vrsta ocjenskih, kružnih i rally vožnji;
− sudjelovanje na svim vrstama ocjenskih, kružnih i rally vožnji;
− organiziranje prigodnih kulturnih manifestacija;
− razvijanje suradnje s društvenim, kulturnim, gospodarskim i drugim subjektima
u RH i inozemstvu;
− razvijanje suradnje sa srodnim klubovima u zemlji i inozemstvu;
− poticanje razvijanja tehničke kulture i edukacije mladih o čuvanja tehničke
baštine;
− unapređenje stručnog rada, kroz osposobljavanje stručnih djelatnika
(organizatora i sudaca natjecanja te ocjenjivača vozila);
− organiziranje izložbi, predavanja i filmskih projekcija s područja djelovanja
Kluba;
− organiziranje stručnih ekskurzija na susrete i izložbe vozila veterana;
− izdavanje publikacija na neprofitnoj razini;
− sakupljanje tehničke i povijesne dokumentacije;
− organiziranje raznih promotivnih aktivnosti;
− skrb o zaštiti okoliša u obavljanju svojih djelatnosti
Članak 9.
Rad Kluba je javan.
Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Stat

Sjedište kluba:
Zagrebačka 28
10410 Velika Gorica

Predsjednik kluba:
Vladimir Štarkelj
+385 98 274 524

Dopredsjednik kluba:
Vladimir Spajić

Tajnik kluba:
Vladimir Gašparec
+385 91 7994 447

e-mail kluba:
otkturopolje@gmail.com

OIB kluba:
49932594556

otk-turopolje.hr

 

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice © 2018 Frontier Theme