ZTK GVG

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice

TurTeh

Cilj
promidžba i razvitak tehničkog stvaralaštva, inovativnog rada, informatike i računalstva, modelarstva, maketarstva, robotike, automatike i prirodnih i kulturnih vrijednosti i pedagogije tehničke kulture, te zaštita i promicanje interesa i uvjerenja članova u tim područjima i od značenja je za razvitak i promicanje tehničke kulture.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito odgoja, obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inovativnog rada i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća, zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i prava čovjeka na razvitak osobnosti, razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređenja rada članova te zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela, obuhvat što većeg broja građana, posebice djece i mladeži. podukom iz znanstvenog i tehničkog opismenjavanja, tehničkog odgoja i obrazovanja, te omogućivanjem stvaralačkog rada odnosno izražavanja i potvrđivanja sposobnosti, znanja i vještina, popularizacija dostignuća i stvaralaca i zalaganje za razvoj, širenje i primjenu znanstvenih i tehničkih postignuća po mjeri zakona održivog razvitka i čovjeka dostojnog života, a poglavito promidžba postignuća udruge i hrvatskih stvaralaca pedagoga tehničke kulture, konstruktorstva, inovatora, informatičara, modelara, maketara, robotičara, automatičara, ekologa i natjecatelja, unapređivanje stručnog rada i promidžba istrživanja (znanstvenih, tehničkih i dr.) i novina (inovacija) u odgoju i obrazovanju, njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti odgajateljskog rada, pedagoškog pristupa, inovativnog ponašanja, natjecateljskog pristupa, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, etničkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazorima, poticanje domoljublja kod članova. pogotovo kod mladeži, te zaštita Republike Hrvatske, sudjelovanje u humanitarnim akcijama i pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i drugim nesrećama, održavanje radionica za djecu i odrasle u cilju promidžbe i edukacije iz modernih tehničkih disciplina.

Registarski broj: 01003279

OIB : 50018395710

Naziv: Udruga za tehničku kulturu Turopoljski Tehničari

Skraćeni naziv : TurTeh

Sjedište: Slavka Kolara 103, Velika Gorica

Tel: 095 544 0725

E-mail: turopoljskitehnicari@gmail.com

Datum osnivačke skupštine: 14.07.2016.

Datum upisa : 20.09.2016.

Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014): DA

Status: AKTIVNA

Račun: HR6423400091110822319

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Mladen Dugonjić, predsjednik

Maja Mačinko Kovač, tajnik

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice © 2018 Frontier Theme