ZTK GVG

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice

Radio klub VG

Cilj:

zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi iz područja komunikacijske tehnike, prava čovjeka na razvitak i osobnosti, zastupanje i zaštita vlastitih interesa članova kluba u zajednici tehničke kulture grada Velika Gorica, zajednica tehničke kulture ZŽ i hrvatskom radio amaterskom savezu; razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika; razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada
članova, te zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udrugama i kod ovlaštenih državnih tijela; obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži djelovanjem u amaterskim komunikacijskim tehnikama; unapređenje stručnog rada i promidžba istraživanja i novina iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika; njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti duha amaterskih radijskih komunikacija, humanosti, međusobnog poštivanja te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru; poticanje domoljublja kod svih članova, a naročito kod mladeži; sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Stvaranje i unapređenje svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja komunikacijskim tehnikama kao što su; radiokonstrukterstvo i samogradnja uređaja, amaterska radiogoniometrija, digitalne komunikacije, bežični mrežni sustav i ostale djelatnosti komunikacijske tehnike; osposobljavanje članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanjem i potvrđivanjem njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja znanstvenih i tehničkih dostignuća; poticanje, usklađivanje, promicanje i unapređivanje aktivnosti članova, kako bi učinkovito zadovoljavali svoje osobne i zajedničke i javne potrebe iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika; popularizacija znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća putem predavanja, izložbama i na druge načina koji pridonose razumijevanju, širenju i primjeni tih postignuća od većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži i njihovom poticanju za bavljenje amaterskim komunikacijskim tehnikama ; organiziranje natjecanja, izložbi i sličnih priredbi, te sudjelovanje na manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica; nabavke opreme i održavanje opreme i objekata čiji je klub vlasnik ili korisnik; suradnja sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima; poticanje i pomaganje osnivanja novih i suradnja s drugim udrugama tehničke kulture; skrb o zaštiti i unapređenju životnog i
radnog okoliša; ustroj aktivnosti i osposobljavanje članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine; obavljanje drugih zadaća utvrđenih zakonom o tehničkoj kulturi, zakonom o elektroničkim komunikacijama, pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama i drugim propisima.

Statut

Službeni podaci sa registra udruga:

Registarski broj: 01000353

OIB : 43576156747

Naziv: Radio klub Velika Gorica

Skraćeni naziv : RKVG

Sjedište: Trg kralja Tomislava 2, Velika Gorica

Datum osnivačke skupštine: 21.12.1997.

Datum upisa : 09.02.1998.

Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014): DA

Status: AKTIVNA

Račun: 2360000-1101489359

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Zdenko Šroler, predsjednik

Vinko Vratić, tajnik

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice © 2018 Frontier Theme