ZTK GVG

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice

DP TK&INF

Cilj
– poticanje i promicanje tehničke kulture te informatičke pismenosti, tehničkog odgoja i obrazovanja te promicanje stvaralaštva učenika koji se okupljaju u klubovima mladih tehničara na području Grada Velike Gorice, – poticanje i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanje i unapređivanje rada članova te zaštita vlastitih interesa, zastupanje i zaštita interesa svojih članova u savezima i zajednicama udruga te kod ovlaštenih državnih tijela, – zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i prava čovjeka na razvitak osobnosti, – obuhvat što većeg broja građana, a posebno djece i mladih, podukom u svrhu tehničkog i informatičkog opismenjavanja te omogućavanje stvaralačkog rada i izražavanja vlastitih sposobnosti, znanja i vještina, – njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti tehničkog, informatičkog i inovativnog rada i ponašanja, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja te suradnje i prijateljstva među ljudima, neovisno o njihovoj političkoj, etičkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazorima, – poticanje domoljublja kod svih članova, a naročito kod djece i mladih, – sudjelovanje u humanitarnim akcijama i pružanje pomoći u prirodnim, tehnološkim i drugim nesrećama.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
zastupa i ostvaruje strukovne, stručne i druge interese pedagoga tehničke kulture i informatike; stručno i metodički unapređuje redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti tehničke kulture i informatike; usklađuje razradu godišnjih izvedbenih planova i programa redovne i izborne nastave te izvannastavnih aktivnosti tehničke kulture i informatike; potiče inovativnost i racionalizaciju u metodičkom oblikovanju nastavnih i izvannastavnih sadržaja u tehničkoj kulturi i informatici; provodi i ustrojava stalno stručno usavršavanje putem stručnih sastanaka, seminara, radionica, ekskurzija i sl.,; usklađuje ostvarivanje programa klubova mladih tehničara, informatičkih skupina i učeničkih zadruga; prati i sudjeluje u radu s darovitom djecom i mladima u području tehničke kulture i informatike u školi; organizira i suorganizira javne priredbe, natjecanja i smotre u kojima se promiče tehničko i informatičko stvaralaštvo te prometna kultura djece i mladih; poduzima mjere u cilju jačanja materijalno-tehničke i kadrovske osnove rada u području tehničke kulture i informatike u školama i drugim organizacijama tehničke i prometne kulture i informatike; izvodi razne oblike tehničkog i informatičkog opismenjavanja građana, a naročito djece i mladih, u svrhu razvijanja radnih sposobnosti, stvaralačkog ponašanja, dokvalifikacije te učinkovitog korištenja tehničko-tehnoloških dostignuća u procesu rada i svakodnevnog života; predlaže i provodi nabavku opreme te održava prostor i objekte koje koristi za svoj rad; ostvaruje suradnju sa školama, udrugama, gospodarskim i drugim organizacijama te državnim tijelima; usklađuje rad i surađuje s udrugama tehničke kulture i informatike na području Grada Velike Gorice, Zagrebačke županije i Republike Hrvatske.

Registarski broj: 01000376

OIB : 42709003923

Naziv: Društvo Pedagoga tehničke kulture i informatike Velike Gorice

Skraćeni naziv : DP TK&INFO

Sjedište: 10410 Velika Gorica, Cvjetno naselje 18A

Datum osnivačke skupštine: 29.11.1997.

Datum upisa : 05.02.1998.

Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014): DA

Status: AKTIVNA

Račun: 2360000-1101488575

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Vinko Lujić, predsjednik

Neven Topolnjak, tajnik

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice © 2018 Frontier Theme