ZTK GVG

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u tehničkoj kulturi u 2019. godini

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

GRADA VELIKE GORICE

Cvjetno naselje 18/A

10 410 Velika Gorica

 

Na temelju članka 22. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) i člankom 7. Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 10/18) objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte

u tehničkoj kulturi u 2019. godini

 

I.

Pozivaju se udruge tehničke kulture, članice Zajednice tehničke kulture Grada Velike Gorice da predlože programe/projekte sufinancirane iz Proračuna Grada Velike Gorice u 2019. godinu.

 

II.

Iz Gradskog proračuna će se sukladno prijedlogu Zajednice tehničke kulture Grada Velike Gorice sufinancirati programi/projekti koji se provode na području Grada ili su namijenjeni korisnicima s područja Grada Velike Gorice u 2019. godini.

 

III.

Prihvatljivi programi/projekti  u okviru ovoga POZIVA su:

 

Programi/projekti redovne djelatnosti i ostalih aktivnosti udruga tehničke kulture.

 

IV.

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupni iznos od  190.000,00 kuna.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 12.000,00 kuna, a najveći iznos je 30.000,00 kuna.

 

V.

U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovoga POZIVA detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prijavljeni program/projekt mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

VI.

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostavljeni na e-mail adrese udruga članica, a dostupni su i na mrežnim stranicama Zajednice tehničke kulture Grada Velike Gorice (www.ztkvg.hr).

 

Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom poštom ili dostavom u Zajednicu tehničke kulture Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

 

„PRIJEDLOZI  PROGRAMA/PROJEKTA  ZA JAVNE  POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI – NE OTVARATI“  na adresu:

Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice

Cvjetno naselje 18/A, 10 410 Velika Gorica

 

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: ztk.vgorica@gmail.com

 

VII.

Razmatrat će se samo prijedlozi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

Od prijavitelja čije prijave imaju nedostatke koji ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave, može se tražiti naknadno dopunjavanje odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od 3 dana od dana primljene obavijesti.

 

VIII.

Rok za dostavu prijedloga programa/projekata je  14. veljače 2019. godine.

 

Prilozi:

  1. Javni poziv
  2. Upute za prijavitelje
  3. Prijavni obrazac za programe projekte u tehničkoj kulturi 2019.
  4. Obrazac – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  5. Obrazac – Izjava o financiranim projektima
  6. Obrazac – Popis priloga
  7. Obrazac – Procjena kvalitete programa u tehničkoj kulturi
  8. Obrazac – Izvještaj o provedbi programa

 

 

 

Ažurirano 15. siječnja 2019. — 18:41
Zajednica tehničke kulture Grada Velike Gorice © 2018 Frontier Theme